Facebook

Zespół obiektów sportowych w Sosnowcu

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej  Zagłębiowskiego parku Sportowego w Sosnowcu.
Podstawowe idee kształtowania formy: Porządane relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem, uzyskiwane poprzez nawiązanie do modernistycznym założeń i prostych form osiedli mieszkaniowych otaczających Park i Górkę Środulską oraz sąsiadujących obiektów przemysłowych. Postanowiono również podjąć próbę formalnego wprowadzania terenów zieleni do wnętrza quasi bryły (składającej się z trzech obiektów); Wytworzenie przestrzeni integracji wewnątrz spójnej bryły i ich wzajemne powiązanie, nawiązujące do idei zawartej w logo miasta „Sosnowiec łączy”; Eksponowanie płyty głównej, zwykle zamkniętej wewnątrz bryły stadionu za ścianą trybun, w sposób pozwalający na wzrokową penetrację wnętrza areny piłkarskiej; Akcentowanie wejść poprzez posłużenie się czytelnym kodem. Wejście główne - wyraźna oś centralna, podniesienie i portal otwierający się na wnętrze stadionu. Podstawowe wejścia dla kibiców - otwarte przestrzenie placów przedwejściowych z rytmicznym układem budynków kas; Spójność powierzchni elewacji zewnętrznych, mająca wzmacniać wrażenie zintegrowanej formy. Detal inspirowany bezpośrednio dynamiką i gorącą atmosferą na widowni znajdującej się za fasadą, pośrednio inspirowany optyką związaną z konwekcją rozgrzanego powietrza. Całość inspiracji dla zewnętrznych elewacjach uwydatniana iluminacją świetlną; Otwarcie wnętrz obu hal i stadionu na główny dziedziniec przedwejściowy.

Inwestor: Gmina Sosnowiec

Zespół projektowy:
arch. arch.: Robert Dawidowski, Dagmara Adamy - Kołodziejska, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agata Kasprzak, Tomasz Ryba

2015

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog