Facebook

Hala sportowo - widowiskowa w Lublinie3. nagroda

Hala sportowo - widowiskowa w Lublinie 3. nagroda

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku Hali sportowo-widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu.
Podstawowe idee kształtowania formy: Wytworzenie wewnętrznego dziedzińca, prowokujące rozwiązania formalne i funkcjonalne nawiązującego do archetypicznego Collegium Maius; „Nemo est casu bonus” - czyli „Nikt nie jest dobry przez przypadek”. Sentencja stała się przyczynkiem do próby oddania w formie zasady samodoskonalenia się, tak w wysiłku fizycznym, intelektualnym tudzież artystycznym; Eksponowanie na zewnątrz najważniejszych atrakcji funkcjonalnych budynku. Hala ma dawać mijającym ją i przybywających bezpośrednie obserwowanie zmagań i reakcji publiczność. Założenie ma być realizowane poprzez formę przeszklenia, nawiązująca do kształtu „ekranu”; Akcentowanie wejść, zaplanowane jest w jednym przypadku poprzez „przyciągający ekran” wejścia głównego, w drugim poprzez przeszkloną klatkę schodową z mottem umieszczonym nad nim; Powierzchnie elewacji wykończone w sposób podkreślający powiązanie obiektu z osiedlem akademickim oraz charakterem uczelni dla której hala jest projektowana. Powiązanie starano się wyrazić poprzez zastosowanie w części elewacji, przeplatającej się wstęgi ze szlachetnej okładziny metalowej, która w miejscu wejścia na podest sceny wybiega w kierunku osiedla.

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół projektowy:
arch. arch.: Robert Dawidowski, Dagmara Adamy - Kołodziejska, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agata Kasprzak, Tomasz Ryba

2015

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog