Facebook

Hala sportowa w Mielcu 2. nagroda

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Teren opracowania znajduje się na osi kompozycyjnej całego zespołu urbanistycznego w skład, którego wchodzi zespół parkowy od strony pl. Armii Krajowej wraz z projektowaną na tym terenie nową biblioteką miejską, stadion miejski z boiskiem rozgrzewkowym, zespół otwartych basenów miejskich. Wymienione przestrzenie i obiekty użyteczności publicznej stanowią naturalne otwarcie i kumulację funkcji miejskich. Zespół projektowy, uznaje że podstawową przesłanką urbanistyczną powinno być utrzymanie oraz wzmocnienie istniejących osi kompozycyjnych i widokowych w obszarze oddziaływania inwestycji. Główną ideą przy kształtowaniu funkcji oraz formy hali było ścisłe jej powiązanie z istniejącym stadionem piłkarskolekkoatletycznym, zespołem basenów zewnętrznych oraz dwoma podstawowymi wejściami do obiektu. Takie kształtowanie bryły ma za zadanie zracjonalizowanie kosztów powstania oraz eksploatacji obiektu. Dyspozycja przestrzenna budynku odbywa się w oparciu o oś jaką stanowi wewnętrzny pasaż łączący dwa place wejściowe prowadzące do projektowanego budynku.

Inwestor: Gmina Miejska Mielec

Zespół projektowy:
arch. arch.: Robert Dawidowski, Kamilla Podkalicka, Tomasz Ryba, Ewa Patos, Agata Kasprzak

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog