Facebook

Przebudowa Placu Wileńskiego w Drezdenku

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku.

Główną ideą prac projektowych było stworzenie miejsca wielofunkcyjnego, pozwalającego na organizację oficjalnych uroczystości jak i stwarzającego miejsce odpoczynku na co dzień. Jedną z przesłanek przy projektowaniu była historia miasta oraz położenie placu zarówno w czasach dzisiejszych jak i w kontekście historycznym. Istotne jest utrzymanie osi wschód- zachód, jej podkreślenie przez kontynuację szpaleru drzew oraz wprowadzenie liniowych akcentów w posadzce. Historia miasta jest bardzo związana z losami jego fortyfikacji; część placu i terenu na wschód od niego zajmowała Twierdza Drzezdenko. Przez teren opracowania przebiegała linia fortyfikacji oraz droga łącząca twierdzę z miastem. Informacje te w niedosłowny sposób zostały zawarte w koncepcji- w postaci pasów posadzki wykonanych z żeliwa z wygrawerowanymi informacjami na temat historii Drezdenka. Istotne jest zapewnienie jak największego komfortu użytkowego pieszym, na przykład przez oddzielenie przestrzeni placu oraz wyłączenie z jego obszaru parkingów.

Inwestor: Gmina Drezdenko

Zespół projektowy:
arch. arch.: Robert Dawidowski, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agata Kasprzak, Tomasz Ryba
arch. arch. krajobrazu: Natalia Maćków, Katarzyna Kowalska

2016

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog