Facebook

Bulwar Filadelfijski w Toruniu wyróżnienie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.
Podstawowym założeniem projektowym jest przywrócenie miastu Wisły z jednoczesnym łagodnym ukształtowaniem przestrzeni bulwaru w celu zachowania panoramy Starego Miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wytyczną dla przyjętych rozwiązań przestrzennych było powiązanie bulwaru z miastem,   przywrócenie relacji z Wisłą oraz złamanie monotonii i monumentalności bulwaru poprzez podział na poszczególne przestrzenie o zróżnicowanych funkcjach. Głównym założeniem było obniżenia znaczenia istniejącej komunikacji samochodowej w znacznej części Bulwarów Filadelfijskich i wytworzenie nadrzędności ruch pieszego z jednoczesnym aktywizację przestrzeni bulwaru. Wprowadzenie stałego, różnorodnego programu rekreacyjnego, edukacyjno-kulturalnego z elementami usług, atrakcyjnego zarówno dla mieszańców jak i turystów. Ważnym elementem jest aktywizacja nabrzeża umożliwiająca kontakt przechodnia z wodą, wprowadzenie elementów wody i lokalnych zacienień (nawiązujących formą do żagli łodzi wiślanych), które wytworzą sprzyjający odpoczynkowi mikroklimat również w upalne dni.

Inwestor: Gmina Miasta Toruń

Zespół projektowy:
arch. arch.: Robert Dawidowski, Dagmara Adamy - Kołodziejska, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agata Kasprzak, Agnieszka Starska
arch. krajobrazu: Natalia Maćków

2015

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog