Facebook

Bulwar nad Czarną Hańczą w Suwałkach

Czerwiec 2015

Pierwsza nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach.

http://md-polska.pl/realizacje/bulwary-nad-rzeka-czarna-hancza-w-suwalkach