Facebook

Hala widowiskowo - sportowa w Raszynie

Lipiec 2015

Pierwsza nagroda w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

http://md-polska.pl/realizacje/hala-sportowo-widowiskowa-w-raszynie