Facebook

Stadion w Gorzowie Wielkopolskim

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska piłkarskiego przy ZSTi O w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Gmina Miasto Gorzów

Architekt prowadzący: Dagmara Adamy - Kołodziejska

2014

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog