Facebook

Hala sportowo-widowiskowa w Białymstoku

Konkurs na opracowanie koncepcji hali sportowo - widowiskowej wraz z terenami przyległymi w Białymstoku.
Podstawowym założeniem dla przyjętych rozwiązań przestrzennych układu urbanistycznego było powiązanie terenami zielonymi projektowanej hali widowiskowo-sportowej przez Park Zwierzyniecki (który jest unikatowym w skali kraju założeniem parkowym), z centrum miasta oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie obiektu wielofunkcyjnego o czytelnym podziale funkcjonalnym przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Celem naszym było stworzenie nie tylko hali widowiskowo-sportowej, ale również ośrodka kreującego atrakcyjną przestrzeń publiczną mogącą przyciągnąć zarówno mieszkańców jak i gości w trakcie największych imprez, ale również, dzięki funkcjom uzupełniającym, poza nim. Dodatkowe funkcje istotne są również w aspekcie ekonomicznym, gdyż ich komercyjny charakter umożliwia dodatkowe źródła finansowe utrzymania hali.

Inwestor: Miasto Białystok

Zespół projektowy:
arch. arch.: Dagmara Adamy - Kołodziejska, Robert Dawidowski, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agnieszka Starska, Tomasz Kondratowicz

2012

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog