Facebook

Stadion miejski w Kętrzynie

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę stadionu miejskiego w Kętrzynie w ramach projektu "Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup Wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej".

Inwestor: Gmina Miejska Kętrzyn

Architekt prowadzący: Robert Dawidowski
Architekt sprawdzający: Dagmara Adamy - Kołodziejska

2014

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog