Facebook

Obiekty sportowe w Gorzowie Wielkopolskim

Czerwiec 2016

Wygranie przetargu na modernizacje obiektów sportowych przy ulicy Myśliborskiej w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach zamówienia projekt przewiduje budowę dwóch boisk treningowych na terenie stadionu, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej

Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu - 600 lecia Odnowienia UJ w Krakowie

Styczeń 2016

Wygranie przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb budowy Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UJ -Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi oraz zapleczem socjalno-administracyjno-technicznym na terenie Kampusu - 600 lecia Odnowienia UJ, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Więcej

Strony