Facebook

Przestrzeń publiczna w Wołczkowie

Listopad 2015

Pierwsza nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w Wołczkowie. Praca wybrana spośród 7 złożonych.

http://md-polska.pl/realizacje/przestrzen-publiczna-w-wolczkowie