Facebook

Stadion piłkarski w Elblągu

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu. 

Inwestor: Gmina Miasto Elbląg

Architekt prowadzący: Robert Dawidowski
Architekt sprawdzający: Dagmara Adamy - Kołodziejska

2014

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog